Mọi người cho e hỏi , e đang tính đến…

1999 – Vừa được ôn thi tốt nghiệp miễn phí, vừa tham gia học tiếng Hàn miễn phí, lại được đi kỳ tháng 9/2017 👯👯 Tại sao lại không tham gia luôn chứ

1 câu hỏi từ bạn đọc

  1. 1999 – Vừa được ôn thi tốt nghiệp miễn phí, vừa tham gia học tiếng Hàn miễn phí, lại được đi kỳ tháng 9/2017 👯👯 Tại sao lại không tham gia luôn chứ

Đặt câu hỏi cho tác giả